Hem » Hur många semesterdagar får man spara?

Hur många semesterdagar får man spara?

by kaffeutansocker
vacation

I Sverige har du som arbetstagare rätt till semester varje år. Semestern kan i princip tas ut närsomhelst under året under förutsättning att det är okej med chefen. Du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni–augusti. Dina semesterdagar tjänar du in när du arbetar. Du har rätt till 25 semesterdagar per år. I vissa fall kan du ha rätt till fler semesterdagar t.ex. om du uppnår en viss ålder eller under andra förutsättningar. Du kan också förhandla om fler semesterdagar när du börjar en ny anställning. Du har rätt att spara de av dina semesterdagar som överstiger 20. 

Hur många semesterdagar får man spara per år?

Du måste ta ut minst 20 semesterdagar per år. Du har alltså rätt att ta fyra veckor i sträck under sommaren, men du kan lika gärna dela upp dina dagar om det fungerar med chefen och i verksamheten du jobbar. Om du har rätt till 25 dagar kan du spara 5 dagar till nästa år. Om du har rätt till 28 dagar kan du spara 8 dagar till nästa år och så vidare. Du har rätt att spara semesterdagar i 5 år, sen måste du ta ut dem. 

Hur många semesterdagar får man spara som medlem i kommunal?

Det är samma regler som gäller vare sig du är medlem i kommunal eller inte. Det som kan skilja sig åt är om det finns särskilda överenskommelser enligt kollektivavtalet. Hur många semesterdagar man får spara är precis som för alla andra. Eftersom en del medlemmar i kommunal har vikariat kan också nämnas att om vikariatet understiger 3 månader, kan du diskutera med din chef om du ska ha semesterersättning istället för semesterdagar. 

Du kanske även gillar