Hem » Antikroppar hur länge?  

Antikroppar hur länge?  

by kaffeutansocker
ANTI

Antikroppar hur länge? Med andra ord – Hur länge har man antikroppar mot covid 19? I och med coronapandemin har antikroppar och hur länge de finns kvar varit mer aktuellt än någonsin. En studie från 2020 visade att 80 % som smittats av covid-19 och haft ett milt sjukdomsförlopp, fortfarande hade antikroppar efter ett år. 

Generellt sett har man därmed ett skydd som räcker i cirka ett år. Viktigt att komma ihåg är att immuniteten inte nödvändigtvis är 100 % utan man kan fortfarande riskera att bli sjuk. Däremot kan man förvänta sig ett lindrigare sjukdomsförlopp. Då covid-19 fortfarande är en relativt ny sjukdom kommer det komma ytterligare information om smittan och hur man bör förhålla sig till den.

Antikroppar eller immunitet via T-cellerna

En ny studie visar att uppemot eller mer än 50 % som haft covid-19 inte utvecklar antikroppar utan istället blir immuna mot viruset via T-cellerna. T-celler är vita blodkroppar och utgör en viktig del av kroppens immunförsvar. Huruvida T-cellernas immunitet håller lika länge som antikropparna är ännu oklart. Men man utgår från att immuniteten håller ungefär lika länge, alltså cirka ett år.

Detta förklarar dilemmat då man är säker på att man haft covid-19 men det visar sig att man ändå inte utvecklat några antikroppar. Det är helt enkelt många som inte utvecklar antikroppar utan istället får immunitet via T-cellerna.

T-cellerna registrerar viruset och vet sedan hur de ska angripa när de får nys om viruset igen. Däremot kan man inte garanteras immunitet då man inte har några antikroppar. T-celler detekteras inte vid test och kunskapen om T-cellers immunitet är fortfarande begränsad.

Du kanske även gillar