Inte svårt att sätta betyg trots kris

Kriser för alltid med sig problem. Under 2020 drabbades flera samhällssektorer av kriser. En sådan sektor är sjukvården. Stora samhällsinsatser riktades mot sjukvården för att hjälpa de personer som arbetar med att rädda liv. Men hur hanterade politikerna situationen inom andra viktiga institutioner?

Inom skolväsendet kom man fram till att vissa elever fick hemundervisning. Dessa elever fick alltså ta mer eget ansvar för deras studier. Lärarna fick hantera situationen efter bästa förmåga.

Betygssättningen fortgick trots det nya förutsättningarna. Redan innan krisen studerade många elever framför sina datorer. Just denna del skapade således inget problem för lärarna.

Ett problem kan dock ha varit att vissa elever inte riktigt kunde ta till sig information på samma sätt som under klassrumsundervisning. Lärarna upplevde dock inte att själva betygsättningen var ett komplicerat projekt.

Eleverna fick i vanlig ordning betyg för deras prestationer, både vad gäller deltagande under distansundervisningen samt resultaten på prov och inlämningsuppgifter.

Det bör dock nämnas att en del förutsättningar för betygssättningen försämrades. Ett exempel på detta är de nationella proven som ställdes in under vårterminen. 

Tomma skollokaler ledde till andra problem. På många håll drog man in på städning och annat typ av underhåll. Detta drabbade många privata företag. Städarna Stockholm kan sina saker. Utan arbetsuppgifter är det dock svårt att visa vad man går för.

Betygssättningens fokus under krisen

Skolverket har gett några råd som avser hjälpa lärarna att sätta rättvisa betyg, även under kristider.

  • Man menar bland annat att själva undervisningen är den viktigaste delen. Under kristiden har många lärare blivit extra stressade. De har därför fokuserat på att samla tillräckligt med information för betygssättningen i slutet av terminen.
  • Skolverket betonar dock vikten av att undervisningen bör komma i första hand. Det är trots allt med rätt kompetens som eleverna kan prestera bra på prov och inlämningsuppgifter.
  • De betonar dessutom vikten av att välja ut dedikerade tillfällen där man kan värdera elevens kunskap. Detta kan bland annat ske under seminarier eller andra typer av diskussionsforum.
  • Vi har redan nämnt att krisen har lett till färre tester och prov. Detta kan både vara positivt och negativt för eleverna. Ur ett perspektiv kommer de inte behöva göra lika många tester, vilket kan leda till mer studietid.
  • Ur ett annat perspektiv leder detta till att de prov som faktiskt genomförs kommer ha en stor betydelse. Vi kan alla ha dåliga dagar och det kan betraktas vara orättvist att bli betygsatt på en uppgift som man inte känner avspeglar ens riktiga kunskap.
  • Krisens konsekvenser har dock fört med sig denna utveckling. Lärarna har fått tagit ett stort ansvar gällande att informera eleverna om de nya förutsättningarna. Betygen kommer sättas som vanligt, fast de kommer vara grundade på färre uppgifter.

Krisen har som sagt inte bara drabbat personerna som arbetar med undervisning. Externa företag som får skolorna att gå runt har i vissa fall blivit av med sina uppdrag. Ett exempel är städföretagen. Se mer på hemsidan.

När samhällsutvecklingen påverkar undervisningen

Det är inte bara förutsättningarna för betygssättning som har förändrats. Flera delar av samhället har förändrats till följd av krisen, vilket också påverkar undervisningen. Många frågor inom biologin har blivit väldigt aktuella till följd av det virus som har spridits runt om i världen.

Före krisen kanske man inte pratade särskilt mycket om skillnaden mellan ett virus och en bakterie. Smittspridning och andra termer har också blivit både intressanta och aktuella. Med anledning av detta har många lärare fått prata mycket om frågor som kanske inte ingår i studieplanen.

Ur ett ännu större perspektiv kan man också lyfta andra ämnen som har drabbats av andra förutsättningar. Låt oss ta denna artikel som exempel – Planer på nytt bad i Stockholm för att lyfta intrycket. Hur kan vi relatera detta till pandemin?

Konstruktionen av en ny byggnad kräver samarbete. I detta samarbete ingår det ofta att man arbetar fysiskt nära varandra. Detta är dock inte lämpligt under en pandemi. Man har således säkerligen fått förändra sina rutiner inom byggnadssektorn. 

Detta är bara ett exempel på hur en samhällssektor har förändrats. Kan detta också sammankopplas med betygssättningen?

Svaret är med stor sannolikhet ja. Som vi har nämnt tidigare har lärarna förmodligen spenderat mycket tid med att prata om sådant som inte berör studieplanen. Eleverna är ofta nyfikna och de vill precis som vuxna förstå samtiden och dess förändrade förutsättningar.

SVT:s perspektiv

SVT klargör om betygssättning i Linköping. Artikeln vittnar om att undervisningen på vissa håll har varit bristfällig. Lärarna har känt att de inte har nått ut på samma sätt som under traditionell klassundervisning.

På sikt kanske vi kan dra nytta av denna svåra period. Eleverna och lärarna har i vilket fall fått med sig en viktig lärdom av att arbeta på distans. Om samma problem uppkommer i framtiden kommer både privatpersoner och samhällsinstitutioner vara bättre rustade för denna typ av undervisning tillika betygssättning.

Du gillar kanske också...