Därför bör så många som möjligt kunna HLR

Många personer är som strutsar. De sticker huvudet i sanden och vägrar se verkligheten för vad den är. Kanske inte medvetet, men genom sina handlingar. Du hoppas alltid att ingenting ska hända med dig själv eller din familj. Att ingen ska bli sjuk eller något annat otäckt drabba er. Detta är ett sunt sätt att leva, för du ska inte gå omkring och ängslas för allt som skulle kunna hända. Samtidigt så ska du inte heller gå till den andra ytterligheten genom att sticka huvudet i sanden och hoppas på det bästa.

Ett område som du verkligen bör ta på allvar är hälsa. Detta kan innebära vissa livsstilsförändringar. Kanske är det dags att dra ner på snabbmat och istället satsa på en balanserad kost med mycket grönsaker. Eller så är det på tiden att du håller dina nyårslöften och börjar motionera mera. Ofta så är det inte fråga om att bli fanatisk inom dessa områden. Det är mer en fråga om att skapa goda vanor som med tiden leder till ett friskare liv.

Ett friskt hjärta

Om ditt hjärta fungerar som det ska så brukar det mesta falla på plats. Regelbundna kontroller är en självklarhet, samt din sunda livsstil. Men ibland så sker det olyckor ändå, och vem som helst kan bli sjuk. I dina omgivningar finns det också många som befinner sig i riskzonen, och du kan bli vittne till att någon får en hjärtattack på jobbet eller ute i samhället. Då gäller det att veta vad du ska göra, för annars kan det bli riktigt farligt. En hjärt och lungräddningskurs är något alla bör gå för att kunna rädda liv.

En liknande kurs är inte alls så lång, men kan vara skillnaden mellan liv och död. När en person får hjärtstopp av något slag så är det sekunderna som räknas. Ditt ingripande kan vara skillnaden mellan liv och död, men även minska följdverkningarna. Skulle det vara någon du känner så inser du ännu mer hur viktigt det är att vara förberedd. Du kan numera gå en hlr instruktörsutbildning i Göteborg och bli certifierad i att lära ut HLR. Detta ger dig möjlighet att sprida denna kunskapen och vara en del av projekten för att minska olycksfall som går att undvika.

Medicinsk kunskap på jobbet

Varje arbetsplats ska ha en första hjälpen låda med allt det nödvändigaste. Samtidigt så har det blivit allt vanligt att installera en eller flera maskiner för hjärt- och lungräddning. De är små och inte alls så dyra, men kan visa sig vara en av de bästa investeringar du gjort. Men det räcker inte bara med att köpa in fantastiska apparater om ingen vet hur de fungerar. Därför bör du samtidigt skicka en eller flera av dina medarbetare på en kurs. Låt någon vara ansvarig för sin avdelning eller våning, och se till att alla vet vem det är. Det är också viktigt att sätta upp skyltar som visar var maskinen befinner sig. Dagens Medicin uppmärksammar här vikten av att nyckelpersonal kan HLR.

Det är alltså en kombination av att ha kunskap samt rätt utrustning. Om du snabbt kan komma igång med hjärträddningen så kan det rädda personens liv. Han eller hon kan slippa leva sitt liv med hemska följder av en hjärtattack. Allt detta kan du göra redan innan ambulansen har anlänt. Faktum är att den allra viktigaste hjälpen måste ges inom den första minuten eller så, långt innan någon har hunnit fram från sjukhuset. Aftonbladet skriver här om hur kunskap om HLR kan hjälpa dig rädda livet på någon i en oväntad situation.

Vikten av att vara förberedd

Lika gärna som du börjar jogga för att stärka ditt hjärta och din kropp så bör du lära dig om vad som måste göras i en krissituation. Det är som en sorts försäkring. Något du hoppas aldrig ska behöva användas men som är avgörande när olyckan är framme. Att investera i ditt liv och din hälsa borde vara något självklart. Men det är inte alla som är medvetna om vad som egentligen är viktigt. Nu har allt fler arbetsplatser och kommuner börjat satsa på just HLR, med maskiner utplacerade på strategiska platser.

Aftonbladet rapporterar här om hur det är viktigt att så många som möjligt kan HLR. Du vet aldrig när det kan komma till nytta. Mer än en person har blivit räddad av främlingar, någon som fanns i närheten och kunde det där med lung- och hjärträddning. Om det hade varit du som låg där hade du varit tacksam för denna hjälp. Desto mer anledning att själv lära sig hur det fungerar.

Det tar bara två timmar med en grundläggande kurs och det kan pressas ner till en och en halv vid behov. Ingen kan säga att de inte har tid att lära sig. För lite mer djupgående kunskap kanske du måste sätta av den dubbla tiden, eller ännu mer. Det handlar fortfarande om en bråkdel av vad du gör under en vecka. Eftersom det är något som kan gynna många så betalar många arbetsplatser för att de anställda ska kunna lära sig dessa viktiga saker. Men även som privatperson har du råd att gå på kurs, speciellt när du tänker på allt vad det kan innebära för dig och din familj.

Kunskap som kan rädda liv

Det är alltid bra med kunskap, på många sätt kan det förbättra ditt liv. Men HLR går ett steg längre, för det kan till och med rädda ditt liv. Även en helt vanlig familj kan ha behov av en maskin i hemmet som kan användas vid akuta situationer. På arbetsplatserna är det mer eller mindre rutin nu för tiden. Alla har minst en maskin och ett antal medarbetare som är utbildade i HLR. Då och då kan det vara på sin plats med en övning, eller i alla fall en demonstration av hur det kan fungera i en verklig situation.

Med bara några timmars utbildning så kan du alltså vara avgörande i livshotande situationer. Det är en mycket liten investering när du tänker på vad du får i gengäld. Folk lägger ner stora pengar och flera år av sina liv för att skaffa sig kunskap. Detta är naturligtvis viktigt också, men en HLR kurs kan vara din livförsäkring. Ju fler som lär sig detta desto bättre. Det borde vara standard på alla arbetsplatser men också något som rekommenderas för helt vanliga familjer.

Vara medveten om verkligheten

Ingen vill leva som en struts som ignorerar faran tills det är för sent. Istället är den bästa strategin att identifiera de faror eller situationer som skulle kunna uppstå. Tänka igenom det allra värsta scenariot. Och sedan göra allt du kan för att skydda dig. De flesta tänker inte på det men varje gång de sätter sig i bilen så tar de på sig säkerhetsbältet. Det har blivit en vana, och du gör det helt automatiskt.

Det samma kan ske med HLR. Du vet vad som kan ske, vem som helst kan få en hjärtattack eller liknande. Därför bör du förbereda dig genom att gå en kurs och skaffa den rätta utrustningen. Men sedan är det ingen ide’ att vara orolig. Precis som med andra försäkringar och arrangemang så kan du vara trygg i vetskapen om att du är förberedd.

Du gillar kanske också...