Enklare att arbeta på distans tack vare videokonferenser 

356-6-1

Världen har krympt något enormt tack vare moderna hjälpmedel. Samtidigt så har olika politiska överenskommelse gjort det lättare att importera och exportera, speciellt inom Europa. Allt detta har lett till en alldeles ny dynamik inom affärsvärlden. Det är idag vanligt att ha samarbete med andra länder eller städer. Många har till och med sina kontor utspridda på olika orter.

Även tidigare så fanns det naturligtvis samarbete mellan olika ställen. Då reste en del affärsmän långa sträckor för att besöka sina klienter. En del tillbringade största delen av sin arbetsvecka i bilen eller på flygplan. Fortfarande så är det många som reser för jobbet. Vissa kontakter måste du upprätthålla personligen. Men något som ersätter dessa resor mer och mer är videokonferenser. Med den rätta utrustningen så är dessa ett mycket gott, om inte bättre, alternativ.

Stora möten online

De allra flesta ställen har idag internet. Det är bara på landsbygden i utvecklingsländer som det ibland kan vara svårt att få kontakt, men även där så blir det allt vanligare att vara uppkopplad. Detta har öppnat enorma möjligheter att ha kontakt med varandra över hela världen. Det kostar nästan ingenting och du kan vara konstant tillgänglig utan att resa. På den här sidan kan du köpa videokonferensutrustning till ditt företag.

Om din verksamhet kräver att du har personlig kontakt med klienter eller medarbetare på andra orter bör du satsa på ett bra videosystem. När du kopplat upp det kommer du att undra hur du kunde vara utan tidigare. För det är nästan lika bra som att ha personen i fråga där i rummet, så klart och tydligt kan ni prata med varandra. Med bra utrustning så blir kvaliteten på ljudet klar och tydlig, likaså bilden. Det går att koppla upp sig med flera personer samtidigt, en konferens utan att lämna rummet. ITO Nordic har lång erfarenhet på marknaden.

Nyttan av videokonferenser

Dagens företag kan spara mycket pengar och andra resurser på att utnyttja teknologin för att hålla sina möten. Det kostar en hel del att skicka medarbetare på en resa. Flygbiljett, hotell, bensin, ersättning- förutom att det tar mycket tid i anspråk. Genom att dra ner på alla dessa kostnader blir det istället mer tid över för andra uppgifter. Företaget blir mer effektivt utan att behöva förlora värdefullt arbete. Det är enklare än någonsin att arbeta på distans tack vare videokonferenser. Hör mer i detta inslag från Sveriges Radio.

Nu är det också enklare att koppla in flera stycken deltagare från olika platser. Du kan snabbt ringa upp och kalla in till et möte vid behov. Många har regelbundna konferenser, kanske en uppdatering en gång i veckan eller personalmöte varje månad. Det har öppnat möjligheter till kommunikation som tidigare inte alls var lika effektivt. För när du kan ha kontakt vid rätt tillfälle så kommer hela din verksamhet att fungera bättre.

Technician Working in Server Room

Nya möjligheter för jobb

En annan fördel med videokonferenser är att du kan i princip befinna dig var som helst och ändå vara på jobbet. Vissa personer har bra kvalifikationer men bor på annan ort. Med hjälp av teknologi och internet kan de ändå vara anställda vid ett visst företag. Detta gör det lättare för olika verksamheter att ha den allra bästa personalen, utan att de är fysiskt närvarande. Det är ganska vanligt med vissa sammankomster, där alla kommer in till kontoret för en uppdatering. Men där emellan så räcker det gott och väl med en videokonferens.

De som dragit nytta av denna utveckling är bland annat föräldrar som inte vill jobba heltid eller som är hemma med barnen. Även många studenter har lyckats ta examen genom att studera på distans. Vissa lektioner följer de med videokonferenser, och även vägledning från handläggarna. Resten av tiden kan de sitta hemma och plugga. Barometern OT skriver i den här artikeln om hur ny videoutrustning är viktigt för sjukvårdsstudenter.

Allt fler tar också ett sabbatsår eller två. De satsar på sin familj eller kanske en resa till fjärran länder. Eftersom du kan jobba på distans så måste du inte vara rik för att klara av det. Det räcker med en uppkoppling och videoutrustning. En del familjer har bott utomlands i flera år tack vare dessa arrangemang. Mer tid för varandra men ändå en stadig inkomst.

Framtidens sätt att jobba

De flesta områden i affärsvärlden och samhället rent allmänt inkluderar en viss teknologi och digitalisering. Dagens värld är baserad på att alla är uppkopplade till nätet och att det är en del av det dagliga arbetet. För många har detta gjort verksamheten lättare att driva och även mer lönsam. Nyheter24 rapporterar i en artikel om framtidens videokonferenser i telefonen.

Det finns inte längre någon anledning att lägga ner stora summor pengar på affärsresor. I alla fall inte i de flesta fallen. Istället bygger nu företagen upp sin verksamhet runt videokonferenser och elektronisk kommunikation. Du kan få kontakt med dina kunder eller anställda på bara några sekunder. De flesta har märkt en ökning i kommunikationen jämfört med tidigare. Eftersom det är både lätt och billigt så inkluderar man det mer i den dagliga driften.

Jobba på distans

Jorden känns ganska liten nu för tiden. Dels har transportsystemet blivit så mycket bättre. Med moderna flygplan tar det inte många timmar att förflytta sig mellan de olika länderna och städerna. Tågen går fortare än någonsin och vägnätet är utbrett och effektivt. Trots detta så förlorar du en hel del tid genom att pendla eller resa i tjänsten. Med videokonferenser kan företagets resurser utnyttjas på ett helt annorlunda sätt. I längden kan du spara bra mycket pengar.

356-6-3-videokonferens-jobba-pa-distans

Det har också öppnat möjligheter för att jobba på distans. De som har särskilda färdigheter eller utbildning är ofta eftersökta av företagen. Istället för att rota upp familjen och flytta till ny ort kan du ha ett bra jobb och ändå stanna kvar. Eller kanske bo på varmare strök ett tag utan att förlora din inkomst. Det finns många olika sätt att leva, och med hjälp av modern teknologi har ännu fler dörrar öppnats.

Videokonferenser har verkligen förändrat dynamiken på ett antal arbetsplatser. Med rätt utrustning är kvaliteten oslagbar. Du kan ha direkt kontakt med dina klienter över hela världen. Vare sig du anordnar regelbundna möten eller helt enkelt ringer upp direkt vid behov så har du ett fantastiskt verktyg till ditt förfogande. Med de resurser du sparar på resor kan du istället satsar mer på andra delar av ditt företag. Både rent ekonomiskt, men även i form av mer arbetskraft. Samma person som tidigare använde tre, fyra dagar på att besöka klienter kan nu klara av det på en halv dag. Allt tack vare modern teknologi.

Du gillar kanske också...