Nu har det blivit enklare att starta eget inom vården

Portrait of female nurse in hospital room, patient in background

Ett antal olika yrken har blivit uppmärksammade de senaste åren. Detta har skett i samband med initiativ för att starta eget. Sjuksköterskor och socionomer hör till de grupperna. Här har det skett en utveckling i sättet att arbeta. Allt fler söker sig till alternativa sätt som bemanning. För många har detta nu blivit normen, och de trivs mycket bra med det.

Det är viktigt att tycka om ditt jobb. Men inte bara arbetsuppgifterna, utan även allt annat runt omkring. Lön, arbetsplats och arbetstider kan alla bidra till att det känns som ett bra jobb eller inte. Om en av dessa inte fungerar så blir det lätt otrivsel eller problem. Genom att jobba via bemanning eller starta eget så kan du styra ditt arbete på ett helt annat sätt än när du är anställd.

Komma igång som egen företagare

Det kanske varit din dröm i flera år att vara din egen chef och starta upp ett företag. Eller så har du insett att det kan vara en möjlighet att jobba på det sätt du önskar. Att kunna utnyttja din potential och utbildning till max, utan att andra sätter ett stopp för dig. Det är idag möjligt att starta eget som socionom.

Detta är ett yrke som kräver en hel del. Du jobbar med människor, och ofta är det de svaga eller sårbara som du möter. De behöver hjälp eller vägledning och du är nyckelpersonen. Vissa områden inom branschen kan innebära att du kommer nära med lidande och problem. Helt klart är det ett yrke där empati och känsla för andra är mycket viktig. Du måste undersöka hela personens livssituation för att kunna hitta en lösning som fungerar. Det gäller att varken slösa med resurser eller ignorera problem. En balansgång som inte alltid är så lätt.

Men det är inte bara socionomer som kan sätta igång sitt eget företag. En bransch som ligger nära till hands eftersom den också innebär ett nära samarbete med andra människor är vården. De som jobbar här måste också ha medkänsla och vilja hjälpa andra, även om det är med andra saker. Starta eget företag som sjuksköterska.

Doctor checking patients blood pressure,close-up

Lära sig från andra

Det är viktigt att ha tillräckligt med information innan du startar upp ditt eget företag. Både om de fördelar som det kan innebära, men även vissa hinder eller nackdelar som kan komma upp. Samtidigt så kan det vara inspirerande att läsa om andra och deras väg mot att vara egen. Hur de har kämpat och med tiden också vunnit. Eller vilka snarvägar man kan ta för att inte behöva slita så väldigt mycket. I den här artikeln från Ystads Allehanda läser du om socionomen som startade eget.

Alla dessa historier kan vara till lärdom. Du kan undvika flera problem genom att lyssna på andra. Att komma igång som egen med ett bemanningsföretag i ryggen kan också kännas tryggare och göra det lättare att ta steget fullt ut. För det är inte alltid lätt att satsa på sig själv. Men de flesta ångrar sig inte alls utan tycker det är riktigt skönt att kunna styra sitt eget liv på ett mer konkret sätt. Regeringen underlättar nu för sjuksköterskor att starta eget. Läs mer i denna artikel från Svenska Dagbladet.

Jobba med bemanning

Allt fler vänder sig till bemanningsföretagen för att få jobb. Detta gäller både sjuksköterskor och socionomer. En fördel med att jobba på detta sätt är att du själv kan välja när och var du ska arbeta. Många väljer det till att börja med som ett extrajobb. De kanske pluggar eller bara vill ha lite extra pengar. Men ganska snart så märker de hur skönt det är att kunna säga nej till vissa platser och istället satsa på sådant som man tycker om.

Med tiden så blir det ganska naturligt att ta steget fullt ut och komma igång som egen. Du kan fortsätta välja de jobb du tycker låter bra. Antingen för att lönen är högre eller för att uppgifterna är intressanta. Det kan ju vara en möjlighet att lära sig nya saker och växa inom yrket. Du kanske har fallenhet för något som du annars aldrig skulle ha kommit på.

Doctor checking patients blood pressure,close-up

I det här inslaget från Sveriges Radio kan man höra om hur socionomer måste få schyssta arbetsvillkor. De flesta som klagar tycker inte att det är själva uppgifterna som är svåra. De möter alltid flera människoöden men det är inte det som upplevs som jobbigt. Istället är det stress och otillräcklig tid för de olika uppgifterna som kan vara svårast. Att inte få tillräckligt med resurser av olika slag för att hinna med alla de som har behov.

Starta eget företag

En sjuksköterska som startar eget kan välja själv var hon eller han ska jobba. Det kan vara ett bra sätt att komma undan de ibland så svåra arbetstiderna. Om du inte vill jobba kvällar eller helger så kan du välja bort det. Ta då uppdrag som bara innebär dagskiftet. Eller tvärtom, du kanske vill jobba när din partner är hemma och tar hand om barnen, så att de slipper lämnas bort till barnvakter. Allt beror ju på vilken situation man har och vad som behövs för att vardagen ska fungera.

En annan anledning för sjuksköterskor att starta eget kan vara lönen. De får oftast mycket mer som självständiga än när de är anställda. Det har varit en stor migration till andra nordiska länder just för att sköterskorna där får mer betalt. Om du istället kan bo kvar hemma där du trivs och istället höja lönen så är det mycket bättre. Något att ta med i kalkyleringen av för-och nackdelar.

Enklare att bli egen

Det har blivit lättare att komma igång som egen företagare, också för sjuksköterskor. Vare sig du har erfarenhet av detta eller inte så kan du klara av det. Läs på och ställ många frågor. Följ alla de så kallade instruktionerna och se till att ha backning från din familj. Var inte rädd utan ta steget fullt ut och bli din egen företagare.

Du gillar kanske också...