Vikten av personlig assistans

När ett barn växer upp är det helt naturligt att det kommer att vilja ha mer frihet, att vara oberoende och lära sig tackla livet. För att klara sig själv är något naturligt, som alla har behov av mer eller mindre. Problemet kommer när kroppen eller kanske sinnet inte klarar av att göra allt det man skulle önska, när till och med mindre uppgifter blir till stora berg som man inte kan ta sig över. Det är då som vikten av personlig assistans verkligen kommer till synes.

570-5-personlig-assistensDet finns många i samhället som med bara lite personlig hjälp kan klara av att leva ett självständigt liv. Både barn och vuxna har begränsningar, men när dessa blir allt för många måste man kunna få hjälp. Ibland kan det räcka med att möblera om hemmet och installera några få hjälpmedel. Färdtjänst har öppnat flera dörrar för handikappade. Speciella lampor, datorer och annat gör att personer med olika problem klarar av att göra saker själva.

Personlig hjälp där den behövs

Ibland så räcker det inte till med de praktiska hjälpmedel man kan få till hem, skola och jobb. En del har behov av lite mer, någon som hjälper dem personligen. För att ha rätt till personlig assistans måste man uppfylla vissa kriterier, bland annat får inte problemen vara en del av naturligt åldrande. Man kan klicka här för att läsa mer om TRF Assistans för personlig assistans i Bromma.

Med personlig hjälp kan en person, vare sig de är barn eller vuxna, ha en chans till jämlikhet, att kunna välja hur de ska leva sitt liv. Det handlar inte om att ta över personens liv utan det hela måste vara baserat på respekt och uppskattning. När assistenten lyssnar på sin klient och förstår vad det är som egentligen behöver göras så kommer de att kunna skapa en gemensam situation där livet flyter på som det ska.

Att vara handikappad på ett eller annat sätt kan vara en enorm börda, och det är inte lätt att behöva få hjälp av andra. Ju äldre personen blir desto svårare är det eftersom oberoende är en naturlig del av att vara vuxen. Därför är det mycket viktigt att de som jobbar inom detta yrke är lyhörda och behandlar alla som jämställda. Man kan säga att de blir som en förlängning av klientens vilja, de gör det möjligt att göra de saker som annars är allt för komplicerade för dem.

Att leva med ett handikapp

När man har ett barn som är handikappat skapar det en svår situation i familjen, speciellt om det finns andra barn också. Ett av barnen har behov av så mycket extra hjälp att det inte blir någon tid över för de andra, som också behöver mamma och pappa att vara närvarande. Detta pålyser hur viktigt det är med personlig assistans, för att familjen ska kunna fungera normalt och det inte blir allt för mycket stress. Företaget TRF Assistans ger stöd för funktionshindrade barn och deras familjer.

Man behandlar alltså familjen som en enhet, där det funktionshindrade barnet är en del av det stora hela. Ibland kan det vara fråga om fysiska hinder, men även autism och liknande syndrom faller inom ramarna för vem som kan ha rätt till personlig assistans. De anställda måste alltså vara öppna för det mesta och kunna anpassa sig till situationen i just denna familj. Respekt och flexibilitet är av yttersta vikt för att kunna utföra sitt jobb på allra bästa sätt.

Behövs det verkligen personlig assistans?

Detta är egentligen en ganska konstig fråga, för svaret är uppenbart. Tyvärr har nedskärningar på alla håll och kanter gett intrycket att det kanske inte är så viktigt att få personlig hjälp. Men alla de familjer som har assistans, eller har haft det tidigare, kan intyga att det är livsviktigt. Många skulle aldrig ha klarat av att gå i skolan eller skaffa sig ett jobb om det inte hade varit för den hjälp de fått. För att inte tala om fritidsaktiviteter, som är absolut nödvändiga för en normal utveckling. I den här artikeln skriver man om hur viktig personlig assistans kan vara.

Många personer kämpar idag för att utöka stödet till personlig assistans. Jämfört med andra länder har man kommit mycket långt, men det gäller att inte ge upp. Vikten av hjälp på en personlig basis är så stor att det nästan inte går att beskriva. För vissa personer är en sådan, till synes, liten sak som att äta frukost själv ett stort problem. Sedan ska man också borsta tänderna och klä på sig, vilket kan ta oerhört lång tid utan hjälp. Att hänga med i undervisningen kan vara så komplicerat att man ger upp redan innan mellanstadiet- såvida man inte får den personliga assistans som man behöver. Det gäller därför att aldrig underskatta vikten av att hjälpa de som har behov.

Du gillar kanske också...